Από το 2003 μέχρι σήμερα αναλαμβάνω με συνέπεια τον σχεδιασμό εταιρικών ταυτοτήτων (λογοτύπων, επαγγελματικών καρτών κλπ), διαφημιστικών και ενημερωτικών φυλλαδίων, αφισών, τη σελιδοποίηση βιβλίων και καταλόγων καθώς επίσης και το σχεδιασμό και υλοποίηση ιστοσελίδων. Έχω ασχοληθεί συστηματικά με τον γραφιστικό σχεδιασμό μόνιμων και περιοδικών εκθέσεων καθώς επίσης και με τον σχεδιασμό ψηφιακών και διαδραστικών εφαρμογών. Παρακάτω παρουσιάζεται δείγμα της δουλειάς μου.
kedesign info